Boeken van uw vakantie in Saint Rémy de Provence

00334 90 92 22 70

Download onze prijslijst
Download de camping plattegrond

L'assurance annulation vous couvre
en cas d'annulation ou interruption de séjour. Assurance annulation facultative, 2.7% du séjour. Plus d’infos.

Camping Monplaisir

GENERALE CONDITIES VOOR DE VERHURING VAN EEN PLAATS

GENERALE CONDITIES VOOR DE VERHURING VAN EEN PLAATS

1/ De toelatingsvoorwaarden:

Het huren van een plaats wordt werkelijk slechts met onze overeenkomst en na ontvangst van het ingevulde en ondertekende reserveringscontract dat met de reserveringskosten alsmede met het gevraagde voorschot gepaard is gegaan. De huurder ondertekenaar van het contract, zal in geen enkele omstandigheid zich op een willekeurig recht op handhaving op de plaatsen na afloop van de periode oorspronkelijk voorzien verblijf kunnen beroepen behalve in overeenkomst met de eigenaar. De huurder moet zich de aangegeven dag en aan het aangegeven uur presenteren. In geval van late of uitgestelde aankomst, moet de huurder de eigenaar ervan verwittigen. De plaatsen zijn beschikbaar vanaf 15 u en moeten vrij zijn voor 12 u. Niet-begeleide minderjarigen door volwassenen zullen niet toegelaten worden.

2/ Het gebruik van de dienstruimten:

Het is verboden op de lanen (balspelen, jeu de boules banen...) te spelen. Passende voorzieningen zijn aanwezig in de camping. Binnen de camping moeten de voertuigen de snelheidsbeperking van 10 km /u niet overschrijden. Na de sluiting van de toegangspoort (uiterlijk om 22h in het hoogseizoen) is het verkeer verboden.

3/ Het aantal personen en voertuigen per plaats:

Als het aantal personen de capaciteit overschrijdt die in het contract wordt aangegeven en dit zonder voorafgaande overeenkomst, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de aanvullende huurders te weigeren of om het contract te breken. Het wordt formeel erkend door de huurder dat de maximale bezetting van een plaats niet meer dan 6 personen kan overschrijden. Eén voertuig per gehuurde plaats wordt toegestaan. Op de onbezette naburige plaats en/of op de toegangswegen is het verboden te parkeren.

4/ De betaling:

De reservering zal pas waar zijn zodra dat de huurder 70 € (inclusief 19 € reserveringskosten die niet-aftrekbaar zijn van het bedrag van het verblijf) zo spoedig mogelijk aan de eigenaar zal toegestuurd hebben evenals het ingevulde en ondertekende contract. In bepaalde gevallen (zoals de online reservering), wordt eveneens een voorschot van 25% van de som van het verblijf gevraagd.

5/ Annuleringsvoorwaarden:

Alle annuleringen moeten zo snel mogelijk door een aangetekende brief aan de eigenaar bekend gemaakt worden. Het voorschot evenals de reserveringskosten worden door de eigenaar behouden. Het is raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten om van een vergoeding te kunnen genieten.

Indien de huurder zich niet aanmeld in de 24 uren van de aankomstdatum vermeld op het reserveringsformulier:

6/ Onderbreking van het verblijf:

Elk onderbroken of ingekort verblijf zal in functie van de doorgebrachte nachten betaald worden.

Enkel het voorschot zal niet terugbetaald worden, zelfs als deze hoger is dan het werkelijk uitgevoerde verblijf.

7/ Voor informatie : Médiateur : MEDICYS 73 Bd de Clichy 75009 Paris

 

Wij wensen u een aangenaam verblijf !

 

 GENERALE CONDITIES

 

1/ De huurder die dit contract tekend, besluit voor een vast bepaalde tijd en kan in geven enkel geval die duur verlengen na het einde van de periode van verhuring.

2/ Gebruik van de plaats: De huurder moet het rustig karakter respecteren en de stacaravan gebruiken zoals het hoort. De huurder moet de verhuring verlaten zo proper als hij het gevonden heeft bij de aankomst, anders moet hij 65 € betalen van zijn borg voor de poetskosten.

De verhuring sluit tussen de partijen onder heden acte, kan in geen enkel geval genieten zelfs gedeeltelijk aan derden, fysische personen of moreel, alleen met een schriftelijk akkoord van de eigenaar.

Alle overtredingen bij deze clausule zal onmiddellijk gevolg geven aan de verbreking van de verhuring ten nadele van de huurder. De som van de verhuring is definitief voor de eigenaar.

3/ Aantal huurders: Indien het aantal huurders de aangeduide hoeveelheid vermeld in het contract overschrijdt en zonder voorafgaande akkoord van de eigenaar, heeft de eigenaar het recht de supplementaire huurders te weigeren of het contract te breken.

4/ Dieren: De dieren zijn niet toegelaten in de verhuringen.

5/ Inventaris: Een inventaris zal uitgevoerd worden door de eigenaar of zijn vertegenwoordiger in het begin en op het einde van de verhuring.                                                                         

6/ Betaling: Er zijn 12 € reserveringskosten die niet aftrekbaar zijn van uw verblijf. De reservering zal effectief zijn zodra dat de eigenaar een voorschot van 25% van het totaal bedrag van de verhuring krijgt, alsook het ingevuld en onderkend contract. Het saldo van de betaling zal ten laatste 30 dagen voor de aankomst betaald worden.

7/ Onderbreking van het verblijf:

Alle onderbroken of ingekorte verblijven geven geen recht op en terugbetaling. Het is raadzaam om annuleringsverzekering af te sluiten om zich te kwalificeren voor een restitutie.

8/ Annuleringscondities: Elke annulering moet genotificeerd worden per aangetekende brief, aan de eigenaar ten laatste een maand voor de datum van aankomst. De annulatie datum zal die van de post zijn. Het is raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten. Als de huurder zich niet in de 24 uur die volgen op de datum van aankomst vermeld in het verhuring contract manifesteert:

9/ De verhuringen zijn per week, van zaterdag of woensdag vanaf 16 uur tot 20 uur voor de aankomst, tot de zaterdag of woensdag vanaf 8 uur tot 10 uur voor het vertrek.

10/ Het gebruik van water, gas en elektriciteit zijn inbegrepen in de prijs van verhuring alsook de verwarming.

11/ Voor informatie : Médiateur : MEDICYS 73 Bd de Clichy 75009 Paris

 

 

BEZOEK DE CAMPING
Guide du routard ABC ADAC Camping qualité France voyage Alan Roger les baux de provence Saint rémy de provence anwb PNR alpilles
© Camping Monplaisir 2016 - GENERALE CONDITIES VOOR DE VERHURING VAN EEN PLAATS - realisation Odevie