Boeken van uw vakantie in Saint Rémy de Provence

00334 90 92 22 70

Download onze prijslijst
Download de camping plattegrond

Annuleringsverzekering dekt u in geval
van annulering of onderbreking van het verblijf. Reisverzekering Meer informatie.

Camping Monplaisir

GENERALE CONDITIES VOOR DE VERHURING VAN EEN PLAATS

CONDITIES VOOR DE VERHURING IN MONPLAISIR
PLAATS
Verhuur per nacht: De plaatsen zijn beschikbaar vanaf 15 u en moeten vrij zijn voor 12 u. Het huren van een plaats wordt werkelijk slechts met onze overeenkomst en na ontvangst van het ingevulde en ondertekende reserveringscontract dat met de reserveringskosten alsmede met het gevraagde voorschot gepaard is gegaan. De huurder ondertekenaar van het contract, zal in geen enkele omstandigheid zich op een willekeurig recht op handhaving op de plaatsen na afloop van de periode oorspronkelijk voorzien verblijf kunnen beroepen behalve in overeenkomst met de eigenaar. De huurder moet zich de aangegeven dag en aan het aangegeven uur presenteren. In geval van late of uitgestelde aankomst, moet de huurder de eigenaar ervan verwittigen. Niet-begeleide minderjarigen door volwassenen zullen niet toegelaten worden.

Het gebruik van de dienstruimten: Het is verboden op de lanen (balspelen, jeu de boules banen...) te spelen. Passende voorzieningen zijn aanwezig in de camping. Binnen de camping moeten de voertuigen de snelheidsbeperking van 10 km /u niet overschrijden. Na de sluiting van de toegangspoort (uiterlijk om 22u in het hoogseizoen) is het verkeer verboden.

Het aantal personen, voertuigen, hond per plaats: Als het aantal personen de capaciteit overschrijdt die in het contract wordt aangegeven en dit zonder voorafgaande overeenkomst, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de aanvullende huurders te weigeren of om het contract te breken. Het wordt formeel erkend door de huurder dat de maximale bezetting van een plaats niet meer dan 6 personen kan overschrijden.
Eén voertuig per gehuurde plaats wordt toegestaan. Op de onbezette naburige plaats en/of op de toegangswegen is het verboden te parkeren.
Twee honden maximum per plaats.

De betaling :
 Het tarief van de plaats wordt per nacht berekend (van 12.00 u tot 12.00 u) volgens het tariefrooster.
 Het saldo van de rekening zal de dag voor het vertrek betaald worden.
De reservering zal pas waar zijn zodra dat de huurder 25% van het verblijf inclusief 19 € reserveringskosten zo spoedig mogelijk aan de eigenaar zal toegestuurd hebben evenals het ingevulde en ondertekende contract. In bepaalde gevallen (zoals de online reservering), wordt eveneens een voorschot van 25% van de som van het verblijf gevraagd.

Annuleringsvoorwaarden: Betaalde aanbetaling wordt door de eigenaar bewaard. De aanbetaling kan alleen worden terugbetaald als de annulering een maand vóór de aankomstdatum aankomt, met het bewijs van de reden voor de annulering. Het blijft echter 30 € annuleringskosten behouden. Alle annuleringen moeten zo snel mogelijk door een aangetekende brief aan de eigenaar bekend gemaakt worden. Het voorschot evenals de reserveringskosten worden door de eigenaar behouden. Het is raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten om van een vergoeding te kunnen genieten. Le Monplaisir biedt verzekering "Campez-Couvert "(3% van het verblijf)
Indien de huurder zich niet aanmeld in de 24 uren van de aankomstdatum vermeld op het reserveringsformulier:
 Dan vervalt het contract en kan de eigenaar over de plaats beschikken.
 Het bedrag van het voorschot blijft voor de eigenaar met een afhouding van 19 € voor dossier kosten.
Elk onderbroken of ingekort verblijf zal in functie van de doorgebrachte nachten betaald worden.
Enkel het voorschot zal niet terugbetaald worden, zelfs als deze hoger is dan het werkelijk uitgevoerde verblijf.

Mediator : MEDICYS 73 Bd de Clichy 75009 Paris- www.medicys.fr

 

CONDITIES VOOR DE VERHURING IN MONPLAISIR
STACARAVAN
Verhuur met een aankomst en vertrek mogelijk elke dag van het week. Aankomst vanaf 16 U en vertrek
vóór 10 U.
Verhuur van minimaal 2 nachten volgens onze beschikbaarheid, minimaal 7 nachten voor “Rameaux” en Pasen
en van juni tot september.
De huurder die dit contract tekent, besluit voor een vast bepaalde tijd en kan in geven enkel geval die duur
verlengen na het einde van de periode van verhuring.

Gebruik van de plaats: De huurder moet het rustig karakter respecteren en de stacaravan gebruiken zoals het
hoort. De huurder moet de verhuring verlaten zo proper als hij het gevonden heeft bij de aankomst, anders moet
hij 65 € betalen van zijn borg voor de poetskosten.
De verhuring sluit tussen de partijen onder heden acte, kan in geen enkel geval genieten zelfs gedeeltelijk aan
derden, fysische personen of moreel, alleen met een schriftelijk akkoord van de eigenaar.
Alle overtredingen bij deze clausule zal onmiddellijk gevolg geven aan de verbreking van de verhuring ten
nadele van de huurder. De som van de verhuring is definitief voor de eigenaar.

Aantal huurders: Indien het aantal huurders de aangeduide hoeveelheid vermeld in het contract overschrijdt en
zonder voorafgaande akkoord van de eigenaar, heeft de eigenaar het recht de supplementaire huurders te
weigeren of het contract te breken.

Dieren: De dieren zijn niet toegelaten in de verhuringen. Uitzondering gemaakt voor een geleidehond.
Inventaris: Een inventaris zal uitgevoerd worden door de eigenaar of zijn vertegenwoordiger in het begin en op
het einde van de verhuring.

Betaling: Er zijn 12 € reserveringskosten die niet aftrekbaar zijn van uw verblijf. De reservering zal effectief
zijn zodra dat de eigenaar een voorschot van 25% van het totaal bedrag van de verhuring krijgt, alsook het
ingevuld en onderkend contract. Het saldo van de betaling zal ten laatste 30 dagen voor de aankomst betaald
worden.

Onderbreking van het verblijf:
Alle onderbroken of ingekorte verblijven geven geen recht op en terugbetaling. Het is raadzaam om
annuleringsverzekering af te sluiten om zich te kwalificeren voor een restitutie.

Annuleringscondities: Elke annulering moet genotificeerd worden per aangetekende brief, aan de eigenaar ten
laatste een maand voor de datum van aankomst. De annulatie datum zal die van de post zijn. Het is raadzaam om
een annuleringsverzekering af te sluiten. Als de huurder zich niet in de 24 uur die volgen op de datum van
aankomst vermeld in het verhuring contract manifesteert:
 Dan wordt het contract geannuleerd en kan de eigenaar schikken over de verhuring.
 Het bedrag van de verhuring zal bewaard worden door de eigenaar.

Mediator : MEDICYS 73 Bd de Clichy 75009 Paris- www.medicys.fr

Digitale informatie en vrijheid: uw informatie blijft vertrouwelijk en wordt in geen geval bekendgemaakt. We
gebruiken ze alleen om u extra informatie te sturen voor uw interesses met de applicatie Camping Quality.

 

 

Guide du routard ABC ADAC Camping qualité France voyage Alan Roger les baux de provence Saint rémy de provence anwb PNR alpilles
© Camping Monplaisir 2016 - Wettelijke vermeldingen - Generale condities voor de verhuring van een plaats - Privacybeleid - realisation Odevie