M O N P L A I S I R

Juridische mededeling:

Bedrijf: Kamperen Monplaisir, 435 Chemin Monplaisir, 13210 SAINT REMY DE PROVENCE

SAS met een kapitaal van € 39 | Siret: 000 |

Publicatiedirecteur en verantwoordelijk voor publicatie:

Daniël familie

Fotocredit: 

Studio Julius, Kamperen Monplaisir, Marcel Trapp.

Ontwerp, productie en hosting:

Camping Monplaisir & Lionel Devigny

Beperking van aansprakelijkheid:

Camping Monplaisir behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk moment te wijzigen. Bijgevolg zijn de verspreide informatie en beelden uitsluitend informatief en kunnen ze geenszins een contractueel document vormen dat de basis kan vormen voor juridische stappen. Camping Monplaisir kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade - ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen - die voortvloeit uit de toegang tot de site, het gebruik ervan of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, evenals enige schade aan de apparatuur van de gebruikers.

Intellectueel eigendom:

De hele site, en elk van zijn elementen afzonderlijk, vormen een beschermd werk en vallen onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Geen enkele commerciële exploitatie, reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, incorporatie, vertaling, marketing, gedeeltelijke of volledige van de elementen van deze site is toegestaan ​​zonder voorafgaande toestemming. De schending van dit intellectuele en/of industriële eigendomsrecht is een misdrijf van namaak waarop een gevangenisstraf van 2 jaar en een geldboete van 150 euro staat.

Deze site wordt beheerst door het Franse recht, alleen de Franse rechtbanken zijn bevoegd in geval van een geschil.