Privacybeleid

PREAMBULE

Het doel van het privacybeleid is informeren over hoe persoonsgegevens worden verzameld. Ze informeert ook over de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, over de ontvangers van deze persoonsgegevens, over het beleid van het gebruik van cookies. 

PRINCIPES MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Conform artikel 5 van de Europese verordening 2016/79 zijn persoonsgegevens tten aanzien van de betrokkene op een rechtmatige en behoorlijke wijze verwerkt. Zij zijn verzameld voor specifieke, expliciete doeleinden. Ze zijn dnauwkeurig en indien nodig bijgewerkt. Bovendien dze zijn ook tzodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging van de verzamelde gegevens wordt gegarandeerd met behulp van passende technische maatregelen.                                      

PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT IN HET KADER VAN HET BROWSEN OP DE SITE

Gegevens verzameld

De persoonsgegevens die in het kader van onze activiteit worden verzameld, zijn de volgende: naam, voornaam, post- en e-mailadres, telefoon, geboortedatum en geslacht. Deze gegevens worden gebruikt voor de facturatie en betaling van de toeristenbelasting. Ze worden ook gebruikt voor prijsstelling, evacuatiebeveiliging, beheer van klantenruimte. Ze kunnen ook worden gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en om nieuwsbrieven te versturen.

Wijze van gegevensverzameling

Als u onze site gebruikt, wordt automatisch het IP-adres van uw apparaat verzameld.

Als u een reservering maakt, worden de naam, voornaam, post- en e-mailadres, telefoon, leeftijd en geslacht verzameld.

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart ze onder redelijke veiligheidsvoorwaarden voor onbepaalde tijd. Ze kunnen op elk moment op eenvoudig verzoek worden verwijderd.

Gegevenshosting

De site www.camping-monplaisir.fr  wordt gehost door: OVH, 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, www.ovhcloud.com

GEGEVENSVERWERKER EN DATABESCHERMINGSFUNCTIONARIS 

De afgevaardigde en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf of van de verantwoordelijke persoon is Vincent DANIEL, 435 Chemin Monplaisir, 13210 St Rémy de Provence, reception@camping-monplaisir.fr. Als u, nadat u contact met ons heeft opgenomen, van mening bent dat uw "Computer en vrijheid"-rechten niet worden gerespecteerd, kunt u informatie sturen naar de CNIL cnil.fr

GEBRUIKERSRECHTEN MET BETREKKING TOT GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

Elke gebruiker die betrokken is bij de verwerking van zijn persoonsgegevens kan gebruik maken van zijn rechten. Dit in toepassing van de Europese verordening 2016/679 en de Wet op de gegevensbescherming (Wet 78-17 van 6 januari 1978).  

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u uw post naar het volgende adres.

Camping Monplaisir, 435 chemin monplaisir, 13210 Saint-Rémy de Provence of per post naar reception@camping-monplaisir.fr.

Om ervoor te zorgen dat de verwerkingsverantwoordelijke op zijn verzoek reageert, kan van de gebruiker worden verlangd dat hij hem bepaalde informatie verstrekt. Bijvoorbeeld: zijn voor- en achternaam, zijn e-mailadres en zijn account, persoonlijke ruimte of abonneenummer. 

WIJZIGINGSVOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID

De site-editor www.camping-monplaisir.fr behoudt zich het recht voor om het beleid op elk moment te kunnen wijzigen om ervoor te zorgen dat gebruikers van de site de geldende wetgeving naleven. De gebruiker wordt uitgenodigd om dit beleid te lezen telkens wanneer hij onze diensten gebruikt, zonder dat het nodig is om hem formeel op de hoogte te stellen. 

Dit beleid, gepubliceerd op 01/02/2023, is bijgewerkt op 01/02/2023.